amp templates

Szakmai anyagok

FELTÖLTÉS ALATT

Protokollok, szakmai ajánlások

  • PROTOKOLL - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer folyamatairól LETÖLTÉS
  • PROTOKOLL - A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól LETÖLTÉS
  • A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan LETÖLTÉS
  • Szakmai ajánlás - A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól LETÖLTÉS
  • PROTOKOLL - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól LETÖLTÉS
  • IGAZOLATLAN MULASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK LETÖLTÉS