html5 templates

Prevenciós Csoport

FELTÖLTÉS ALATT


Állandó programok

Mobirise

Játszóház - Közösségépítő foglalkozások

A Játszóház lehetőséget ad a környéken élő fiataloknak, hogy az iskola után, ill. szünetekben már délelőtt is életkori sajátosságuknak megfelelően játékkal, vagyis hasznosan töltsék el szabadidejüket. Felnőtt felügyelet mellett csocsózhatnak, ping-pongozhatnak, és választhatnak a rengeteg társasjáték közül is.

Mobirise

Úszás

Csütörtök 15.00.-16.00. – Bókay kertben

Jelentkezés korlátozott létszámban.

Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon a 291-3220-as telefonszámon, Lemák Andreánál.

Mobirise

„Hóvégi Rájátszás”

Minden hónap utolsó péntekén alternatív kikapcsolódási lehetőség nyújtása meghosszabbított nyitva tartással, 20 óráig. 

Mobirise

„Blende” fotó szakkör

A fotózás egy napjainkban mindenki által „művelt”, de a közoktatásunkban nem szereplő műveltségi terület, a fényképezés alapjainak gyakorlat-centrikus lerakása a cél. Ennek során a résztvevők megismerik a technikai képrögzítés elvi alapjait, a digitális fotózásban olyan jártasságot szereznek, ami a későbbiekben tovább fejleszthető. Vezeti Csörsz Péter.

Időpont: hetente változó időpontban

Mobirise

„Rajzóra másképp”

A rajz szakkör azért alakult, hogy segítsen a gyermekeknek megőrizni és elmélyíteni a bennük lakozó alkotó képességet, a kísérletező kedvet, ráirányítsa a figyelmet az alkotás fontosságára a gyermeki fejlődésben.

Időpont: Szerdán 14:30-15:30-ig

Mobirise

„Yes, I do!” – angol nyelvű társalgó klub

A programmal azokat céloztuk meg, akik elmúltak 12 évesek és van már némi alap nyelvtudásuk és szókincsük, és szeretnék nemcsak érteni, de beszélni is az angolt. Kötetlen formában – az akár általuk hozott, angol nyelvű filmrészletek, zeneszámok, cikkek segítségével gyakoroljuk az angol nyelv használatát.

Időpont: Kedden 14:30-15:30-ig.

Mobirise

Kulturális programok

Havonta egy alkalommal kiállítás, múzeumlátogatás a kerületben élő gyermekek, fiatalok számára.

Az aktuális program a honlapon, facebook-on és a hirdető táblán hirdetve.

Mobirise

Filmklub

A programunk során 12-18 éves korosztály számára, vetítéssel egybekötött téma feldolgozó beszélgetést tartunk A témaválasztás során szem előtt tartva a célcsoportokat, olyan élethelyzeteket, témákat, problémákat vetünk fel, járunk körül, amelyek megérintik, foglalkoztatják a fiatalokat, személyiség fejlődésüket pozitív irányba befolyásolják. Időpont: kéthetente péntek.

Mobirise

Kézműves foglalkozások

A kézműves foglalkozások célja, az ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódó szokások, hagyományok kialakítása a gyermekek életében. Az ünnepekre való ráhangolódás, készülődés elősegítése a foglalkozások során.

Havonta 1 alkalommal.

Mobirise

„Együtt a családdal” programsorozat keretén belül szabadidős programok családoknak

Célunk, hogy olyan közös élményt nyújtsunk a családoknak a szabadidő tartalmas eltöltése által, amire egyre kevesebb idejük, és lehetőségük van.

A programok által arra kívánjuk ösztönözni őket, hogy fedezzék fel újra az együtt töltött idő szépségét. Ebben szeretnénk segítséget adni, ezért havonta egy alkalommal különböző családi programokat szervezünk.

Az aktuális program a honlapon, facebookon, hirdető táblán hirdetve.

Mobirise

„Társadalmi munka” - csoport

A környezettudatossághoz, a környezet védelméhez kapcsolódó környezetszépítő megmozdulások „házon belül és kívül”.

Hetente több alkalommal.

Mobirise

Programjaink folyamatosan bővülnek!

A CSIBÉSZ-ben szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik a tanulásban segítséget igényelnek.

Általános iskolások részére

Fejlesztések:
• Részképességek fejlesztése
• olvasás- szövegértés

Korrepetálás:
• Magyar nyelv és irodalom
• Történelem
• Természetismeret
• Matematika (alsós)

Óvodáskorúak részére

Az 5-6 éves óvodások kiscsoportos foglalkozásokra járhatnak hozzánk, amely minden területen segíti a részképességek erősödését. A foglalkozások főbb célja a felzárkóztatás, illetve az iskolára való felkészítés.

Heti egy alkalommal a gyerekek óvodás tornán vehetnek részt. A tornán zenére, mondókára mozgunk, gimnasztikázunk, akadálypályán feladatokat oldunk meg, versenyjátékokat játszunk.

0-3 éves korúak részére

A legkisebbek részére 0-3 éves korig már negyedik éve nagy sikerrel működik a Baba-mama klub, ami a nagy érdeklődésre való tekintettel már heti két alkalommal kerül megrendezésre: Kedden és csütörtökön 10-től 12-ig.

Az együttléteket közös játékkal, mondókázással, énekelgetéssel, gitározással és sok beszélgetéssel tesszük tartalmassá. Alkalmanként a védőnőkkel együttműködve tematikus előadásokat szervezünk egészségügyi szakemberek meghívásával.

A foglalkozásokat vezeti: 

Somlyai Ilona gyógypedagógus és P. Magyar Zsuzsanna tanító

Érdeklődni és jelentkezni lehet a 291-3220-as telefonszámon.

Iskolák számára kínált csoportjaink

Értékfeltáró csoportfoglalkozás

Az értékfeltáró tematikus csoportfoglalkozások célja, felfedni azt a sajátos egyéni feldolgozását a társadalmi értékeknek, amelyek a 13-18 éves korosztály gondolkodását jellemzik. További cél megtapasztalni, hogy az értékek mennyire döntésbefolyásolók, cselekvésre ösztönzők, milyen orientáló erővel bírnak.

Konfliktuskezelő csoportfoglalkozás

A konfliktuskezelő tréning lényege, hogy a gyerekeknek legyen módjuk megismerni a különböző probléma megoldási lehetőségeket, azok következményeit, önmagukra és a kapcsolataikra is.
Főcélja, hogy megtanítsa a gyerekeknek a másik nézőpontjának elfogadását. Ez lehet majd az alapja egy kevésbé konfliktusos, jó minőségű kapcsolatrendszer kialakításának.
A módszer nem minősíti az egyéni stratégiákat, az egyes konfliktus megoldások következményeit ismerteti fel. 

„Vigyázz lépcső!”

Életúttervezés (pályaválasztáshoz kapcsolódó) csoportfoglalkozás 13-18 éveseknek.

Az életúttervezés célja, hogy a gyermekek átgondolják és felismerjék saját képességeiket, készségeiket, tudatosítsák erősségeiket, melyeket aztán fel tudnak használni a döntési folyamataikban. 

Készségfejlesztő drámafoglalkozás

A foglalkozás a drámapedagógia eszközeivel indirekt, játékos formában fejleszti a gyerekek kommunikációs, kooperációs, koncentrációs képességét.
Ezen képességek fontosak lesznek a munkába lépés idején, de akár az iskolai számonkérésnél is. A mások előtt zajló önkifejezés gyakorlása oldja a gátlásokat, a mozgásos gyakorlatok/játékok pedig a felesleges energia levezetésére is használhatók.

Közösségépítő foglalkozás

Az iskolai osztályoknak szóló foglalkozássorozat játékos élménypedagógiai eszközökkel igyekszik elérni az osztályközösség pozitív irányú fejlődését, hogy annak minden tagja jól érezze magát abban a közegben, ahol teljesítményével jövőbeni életét alapozza meg.

„Kiabál” Bűnmegelőzési Társasjáték

A program egy társasjáték keretében kívánja a prevenciót megvalósítani. A komplex bűnmegelőzési program célja az áldozattá válás és bűnelkövetés megelőzése. A társasjáték a következő témákat öleli fel: bűnügy, áldozattá válás, iskola/szabadidő, drog.

Érzékenyítő program

A fogyatékos emberekkel kapcsolatban nagyon sok sztereotípia, előítélet él a köztudatban, ennek oka az ismeretek hiánya.
A programjaink során a gyerekeket személyes találkozásokon és saját élményen keresztül szeretnénk közelebb vinni a mozgássérült emberekhez, hogy felismerjék a fogyatékos emberek elsősorban emberek és csak másodsorban fogyatékosok.


„Begurulunk az iskolákba"
• Begurítjuk a diákokat a mindennapi kalandparkunkba, ahol van lépcső, padka és nem kevés sztereotípia…
• Az iskolákban tabuk nélkül beszélünk arról, miben más, és mégis ugyanaz az élet...
• Panasz helyett inkább sok nevetés…
„Begurulunk az iskolákba” programot látszólag két nagyon egyforma lány csinálja. Mindketten kerekesszékben ülnek, de mégis hatalmas különbség van köztük. Marietta 2007 szeptemberében balesetben sérült meg, kiesett egy szórakozóhelyről, 7 méter magasból. Eltört 5 csigolyája, csípőtől lefelé lebénult. Fanny, izomsorvadással született, ami a mai orvostudomány szerint gyógyíthatatlan. Ez a betegség az izmok fokozatos leépüléséhez vezet. Nem kímélve a szív és légzőszerveket sem. 18 évet jósoltak az orvosok Fannynak, de idén tölti a 23-at. A lányok egyáltalán nem szomorkodnak, kihozzák az életükből a lehető legtöbbet. Dolgoznak, sportolnak, szórakozni járnak, sőt nem éppen hétköznapi dolgokkal lepnek meg minket. Iskolákba mennek el, és tabuk nélkül mesélnek életükről. Nem panaszkodnak, inkább nevetnek. Tökéletes párost alkotnak, mert képesek mosollyal fűszerezni a napokat. Nem riadnak vissza semmilyen akadályoktól. Szívesen beszélnek bárhol, bárkinek – aki kíváncsi - kalandjaikról.
Az első órában mesélünk, beszélgetünk, majd a szünet után interaktív feladatok várnak a részvevőkre, kerekesszékekkel. Sorversenyek, kosarazás, ügyességi játékok, stb..
A program díjmentes a 18. kerületi iskolák részére. Felmerülő költségeket a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ finanszírozza. Továbbá a program lebonyolításában az intézmény munkatársai is közreműködnek.
Várjuk jelentkezésüket!

KAPCSOLATTARTÁSI ÜGYELET SZOLGÁLTATÁS

A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult fél (különélő szülő, egyéb rokon) egy semleges, külső behatásoktól mentes helyen, nyugodt, barátságos környezetben találkozhasson egymással. Erre bírósági, vagy gyámhivatali határozat alapján kerülhet sor, de a szülők kérésére is igénybe vehető ez a szolgáltatás, amennyiben ennek részleteiben meg tudnak egymással állapodni. 
Bővebb információ: Malatinszky Zita intézményi koordinátor
(Tel.: 06 20 391 46 93)

Prevenciós Csoport 1181 Budapest, Kondor B. stny. 17.

Tel./Fax.: 061 291-3220 E-mail: prevencio@csibesz18.hu 

Csoportvezető: Lemák Andrea

Küldjön üzenetet nekünk