web creation software

Szakmai anyagok

Protokollok, szakmai ajánlások

 • Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben. LETÖLTÉS
 • Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére. LETÖLTÉS
 • ÉVES JELZŐRENDSZERI INTÉZKEDÉSI TERV 2020. LETÖLTÉS
 • PROTOKOLL - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól LETÖLTÉS
 • PROTOKOLL - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól LETÖLTÉS
 • PROTOKOLL - A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól LETÖLTÉS
 • MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ - A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan LETÖLTÉS
 • SZAKMAI AJÁNLÁS - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól LETÖLTÉS
 • SZAKMAI AJÁNLÁS - Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez LETÖLTÉS
 • SZAKMAI AJÁNLÁS - GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZERI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT LETÖLTÉS
 • ÓVODAI igazolatlan hiányzás LETÖLTÉS
 • ISKOLAI igazolatlan hiányzás LETÖLTÉS
 • Jelzőlap bántalmazás, elhanyagolás esetén - észlelő- és jelzőrendszer tagjai részére LETÖLTÉS Word vagy LETÖLTÉS PDF
 • Esetjelzőlap - észlelő- és jelzőrendszer tagjai részére LETÖLTÉS Word vagy LETÖLTÉS PDF
 • Beszámoló az észlelő- és jelzőrendszer mükődéséről és működtetéséről 2020. évről LETÖLTÉS
 • Mi mennyi 2021-ben?